Holding Edukacyjny Sp. z o.o. w Pleszewie zakończył dwuletni projekt mobilności pt. „Mobilność edukacyjna młodych szansą zawodowej kariery”. 

Oferta skierowana była dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych i technicznych w wieku 15-30 lat.Projekt opierał się na przygotowaniu kulturowo-językowo-pedagogicznym oraz odbyciu stażu we Włoszech i Niemczech . 

Głównym celem projektu było wsparcie 73 osób, które nabyły kompetencje zawodowe niezbędne do pracy na stanowisku: kucharz, kelner, cukiernik, ślusarz, stolarz, murarz, ogrodnik, sprzedawca, fryzjer, oraz służba pięter. 

Wsparcie uczestników ukierunkowane było na zdobycie i wykorzystanie już posiadanej wiedzy, umiejętności zdobytej na praktykach zawodowych u pracodawców i wykorzystaniem ich w środowisku międzynarodowym. Ponadto celem projektu było zdobycie nowych doświadczeń i kwalifikacji, które przyczyniły się do rozwoju osobistego oraz poprawy sytuacji na rynku pracy (tj. znalezienie zatrudnienia lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej). 

Uczestnicy stażu podnieśli kompetencje językowe, poprawili umiejętności zawodowe, poznali kulturę włoską oraz zwiedzili najważniejsze i najciekawsze miejsca we Włoszech i Niemczech. Ponadto podwyższyli poziom pewności siebie, poziom samooceny i zwiększyli umiejętności pracy w zespole. 

Staże zostały zrealizowane według planów merytorycznych, które miały na celu optymalne dopasowanie staży do potrzeb i możliwości uczestników. Po zakończeniu projektu każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia stażu oraz dokument europejski Europass-Mobilność wydany w dwóch językach.

Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+” sektor Kształcenia i szkolenia zawodowego. 


Holding Edukacyjny Sp. z o.o. w Pleszewie serdecznie zaprasza osoby zainteresowane wyjazdem na staż zagraniczny. 

Więcej informacji: ul. Ogrodowa 13 w Pleszewie, tel. 530-900-970