„Mobilność edukacyjna młodych szansą zawodowej kariery”

Projekt „Mobilność edukacyjna młodych szansą zawodowej kariery” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

Główny Cel Projektu

Wsparcie młodych osób, które posiadają już wstępne doświadczenie zawodowe z zakresu pracy w określonym zawodzie (pomocnik kucharza, kucharz, kelner, służba pięter). Ponadto zdobycie i wykorzystanie kompetencji i umiejętności oraz zwiększenie szans zatrudnienia na europejskim rynku pracy i poza jego granicami


Miejsce odbywania stażu

Riccionne Hotele : Mediterraneo, Gemma, Helios, Dory i inne.


Grupa docelowa :

  • Absolwenci ( do jednego roku od ukończenia nauki ) szkół hotelarskich i gastronomicznych
  • Osoby znające j. włoski, j. angielski na poziome podstawowym
  • Osoby nie związane z branżą, ale posiadające podstawową praktykę i ambitne plany na przyszłość. 

ZAPEWNIAMY

  • Przygotowanie językowe przed wyjazdem na staż i w trakcie trwania stażu
  • Podróż na miejsce odbycia stażu i powrót do Polski
  • Ubezpieczenie w czasie trwania całego stażu
  • Zakwaterowanie
  • Wyżywienie
  • Kieszonkowe 400 euro/m-sc
  • Opiekunów stażu (Polska, Włochy)


ZAPRASZAMY